Bij een ongelijk aantal spelers kan simultaan of in een driehoek worden gespeeld. Vanaf begin 2024 noteren we ook deze partijen.

Er wordt met voorgift gespeeld zonder tijdsduur.

De klok wordt bij de driehoek uitsluitend gebruikt om aan te geven wie aan zet is.