06-07-2023 GroeHartGo in Delft

 

GroeneHartGo bracht een vriendschapsbezoek aan de go-club in Delft.

Voor Delft speelden Axel 3K, Joop 4K en Theo 5K,