31-12-2023 Jaarrekening 2023

Is gelijk aan de jaarrekening van 2022

Go-club Gouda heeft gelden noch schulden, en ook geen bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven, alsmede de ledenadministratie, lopen via het bestuur van GroeneHartGo.

 

Go-club Gouda bezit wel de volgende goederen:

1. 10 speelsets / 19x19 borden met bijbehorende aantal stenen.

2. 20 speelsets / 9x9 bordjes met bijbehorende aantal stenen.

3. 6 electronische klokken en x-aantal mechanische klokken/klokjes.

4. 1 demo-set / statief, groot 9x9-bord met bijbehorende stenen.

5. prullaria.

en dit alles in een kist&kast in Centrum De Hoog.