GroeneHartGo is het samenwerkingsverband tussen go-clubjes en individuele go-spelers in de regio Het Groene Hart.

Go-club Gouda is actief binnen dit verband en heeft Arjen aangewezen als vertegenwoordiger bij GroeneHartGo.

Als je je daarvoor aanmeldt bij de voorzitter ontvang je van groenehartgo groepsmails en de groepsapps.

GroeneHartGo ONLINE

op online-go.com kun je online spelen tegen leden van groenehartgo.

 

****

De belangrijkste go-vereniging in Nederland is de go-bond. De bond bestaat uit verenigingen en individuele leden. Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden die door of namens de bond worden georganiseerd, moet je, individueel of via je vereniging, lid van de bond zijn.

Go-club Gouda is als vereniging geen lid van de bond.

Het zou natuurlijk mooi zijn als je individueel lid wordt van de bond. Zonder geld en inzet gebeurt er namelijk niets, ook niet in de wereld van go.